NSČU

Náboženská společnost českých unitářů je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba. Organizační uspořádání a působení NSČU jsou demokratické. V čele společnosti jsou orgány složené ze zástupců jednotlivých obcí.
Nejvyšším orgánem NSČU je sněm NSČU. Výkonným orgánem je ústřední správní sbor NSČU.

Statutárním orgánem NSČU je předseda ústředního správního sboru NSČU volený sněmem.

předsedkyně ústředního správního sboru NSČU pro období 2017-2019
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS)
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel: 603 789 838
e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz
místopředseda ústředního správního sboru NSČU pro období 2017-2019
Ing. Ondřej Svatoš (POU)

Ústředí NSČU slouží k zajišťování činnosti NSČU. Skládá se z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.

oddělení provozní správy
vedoucí tajemnice
Lucie Hrabánková
e-mail: lucie-hrabankova@unitaria.cz
tel.: 731 522 727

oddělení duchovní správy
předsedkyně sboru duchovních pro období 2017-2019
Rev. ThDr. Karolina Sofia Pavala (LOU)
karolina.sofia@seznam.cz

Další orgány na centrální úrovni:

Ústřední správní sbor pracuje v období 2017-2019 ve složení:
Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS, předsedkyně), Ondřej Svatoš (POU, místopředseda), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Vlastimil Krejčí (OUT), Lena Jurgens (IUCP), Michal Kohout (POU), Štěpán Mairovský (POU), Libor Mikš (OUO), Jaromír Bis (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Vladimíra Platovská (OUB), Pavel Sedlák (OUB).

Kontrolním orgánem NSČU je dozorčí rada. V období 2017-2019 pracuje ve složení:
Miloš Hlávka (předseda, OŠS), Jiří Štětina (POU), Zbyněk Vašíček (OUB)

Sněmovní komise pracuje aktuálně ve složení:
Jaroslav Šrajer (předseda, LOU), Martin Agler (OŠS), Jaroslav Mintál (OUP), Marie Pichrtová (POU), Jarmila Plotěná (OUB), Jana Rašková (OUT), Christine Pohl (IUCP), Jaroslav Vlček (OUO).